Tarptautinis transporto forumas

Inovacijos ITF

Tarptautinis transporto forumas

Tarptautinis transporto forumas - tai tarpvyriausybinė organizacija, kaip apibrėžta EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) sistema. Jis veikia kaip think tank pasaulio transporto politikos klausimais ir organizuoja metinį aukščiausiojo lygio susitikimą transporto ministrų. Prieš 2007, Tarptautinis transporto forumas, egzistavo per 50 metus kaip Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK prancūzų: Konferencija européenne des ministrų des Transports, CEMT). [1]

Tarptautinio transporto forumo vienija 54 šalis nares [2] siekiant anksto pasaulinės transporto politikos darbotvarkę, ir užtikrinti, kad ji ir toliau prisidėti prie tvaraus vystymosi, klestėjimo, socialinės įtraukties ir gyvenimo ir žmonių gerovės apsaugos. Jis veikia tarptautiniu mastu, siekiant palengvinti keitimąsi informacija ir gerinti valstybių narių sprendimų priėmimo gebėjimus.

Savo Think Tank vaidmenį, Tarptautinis transporto forumas politikos formuotojams ir pasaulio Bendrijos transporto su įrodymais pagrįstų įžvalgų transporto politikos klausimais [3]. Jo darbas yra paremtas ekonominių tyrimų, statistinių duomenų surinkimo [4] ir politikos analizėje, kurią atliko savo in-house tyrimų centro, dažnai kartu su mokslininkais iš akademinės bendruomenės, verslo ir valdžios.

Tyrimų centro darbo programą daugiausia dėmesio skiriama aplinkos tvarumui, eismo saugumą, efektyvumą, logistikos, eismo grūsčių ir infrastruktūros, tarp kitų temų. Tyrimų centras teigia Tarptautinio kelių eismo ir įvykių juose duomenų bazė (IRTAD), išsami duomenų bazė, statistinių duomenų, susijusių su kelių eismo sauga [5]