MARAD: finansavimas

Naujovės: JAV / Marad finansavimo

Jūrų infrastruktūros projektų finansavimas negali ateiti iš vyriausybės
atskirai. Stora federalinių, valstybės ir savivaldybių biudžetus
artimiausioje ateityje pagerinti ir naujiems privataus finansavimo metodai
absoliuti būtinybė.