Besiūliai Transportas: OTIF

Naujovės: ITF / OTIF

"... Per 40% transporto laiką palei Šilko kelias yra prarandama pasienyje dėl netinkamų procedūrų."

Stefan Schimming ataskaita

Generalinis sekretorius

OTIF

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos