Ekonominis poveikis: Jūrų Aerodinamika

Prognozės: Jūrų Oro dizainas ir gamyba

Vietinis poveikis Iš Design & Manufacturing

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

[Lentelė id = 44 /]

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

[Lentelė id = 33 /]

Planuojamas balansas

[Lentelė id = 34 /]

Planuojamo pinigų srauto

[Lentelė id = 35 /]

Santrauka