Poveikis: Akademija

Prognozės akademija

Poveikis Vietos akademijos jūrų skrydžių rinkų

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

[Lentelė id = 27 /]

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

[Lentelė id = 29 /]

Planuojamas balansas

[Lentelė id = 30 /]

Planuojamo pinigų srauto

[Lentelė id = 31 /]

Santrauka