Poveikis: greitas Touring

Prognozės: Greitas Touring

Poveikis Fast Touring rinkos

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

GREITAS TOURING: rinkos PROJEKTAVIMAS SANTRAUKA
 
 
 
 
Rinkos dalisKeleiviaiPax / dienaVeikia / dienaValtysPax / RunIš viso pajamųBendras išlaidųGrynasis pelnas
2010 viso18,418,1571,307,689,133
10% Akcijų1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Akcijų3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Akcijų5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

GREITAS TOURING: planuotas pajamas STATMENT
 
# Valtys Išplėsti104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Pardavimas10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Eksploatavimo išlaidoms-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Bendrasis pelnas6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Amortizacija-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
"G & A-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Palūkanų pajamos85,916197,770241,698276,926382,671
Palūkanų išlaidos-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Pelną iki mokesčių4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Pelno mokesčiai-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Grynasis pelnas3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Amortizacija256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Palūkanų pajamos-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Palūkanų išlaidos900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Pelno mokesčiai1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Grynasis pelnas5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Planuojamas balansas

GREITAS TOURING: Planuojamas balansas
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
TURTAS
Ilgalaikis turtas
/ Sutaupoma tikrinimas4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Gautinos102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
Inventorius30,250120,500210,625300,750381,750
Kitas trumpalaikis turtas25,00025,00025,00025,00025,000
Trumpalaikis turtas iš viso4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Ilgalaikis turtas
Kaina30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Grynasis ilgalaikis turtas29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
TURTAS IŠ VISO34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
TURTAS IR NUOSAVAS KAPITALAS
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos38,485155,480277,531408,367534,185
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai50,00050,00050,00050,00050,000
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso88,485205,480327,531458,367584,185
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Įsipareigojimai iš viso26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Teisingumas
Paprastųjų akcijų500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Papildoma apmokėto kapitalo4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Nuosavo kapitalo iš viso8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavyb34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Planuojamo pinigų srauto

GREITAS TOURING: Planuojamo pinigų srauto
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VEIKLA
Grynasis pelnas3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Pataisos, grynosios pajamos derinti
Grynieji pinigų srautai iš veiklos:
Pokytis:
Gautinos-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Mokėtinos sumos38,485116,995122,051130,836125,818
Kitas trumpalaikis turtas-25,000----
Amortizacija256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Inventorius-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Kiti įsipareigojimai50,000----
Grynieji pinigų srautai ir operacinės veiklos3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
INVESTICINĖ VEIKLA
įranga-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Grynieji pinigų srautai iš investicin ÷ s veiklos-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FINANSINĖ VEIKLA
LTD Paskolos30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
UAB Paydowns-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Nuosavo kapitalo įnašų5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendų mok ÷ jimo-----
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Grynieji pinigų srautai padidėjo laikotarpiui4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Pinigai laikotarpio pradžioje-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Pinigai laikotarpio pabaigoje4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Santrauka