Poveikis: greitas Užsieninės

Prognozės: Greitas Užsieninės paslaugos

Poveikis Fast ofšorinei rinkai skirtos

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

FAST Užsieninės paslaugos: Prognozuojamas Rinkos suvestinė
 
dalisHelosPajamos / laivas / MopajamosIšlaidosGrynasis pelnas
10% Akcijų110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Akcijų218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Akcijų326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

FAST Užsieninės paslaugos: prognozuojama, pelno (nuostolių) ataskaitoje
 
# Valtys Išplėsti2577180335542
Rinkos dalis
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Pardavimas51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Eksploatavimo išlaidoms-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
Bendrasis pelnas33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Amortizacija-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
"G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
Palūkanų pajamos536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Palūkanų išlaidos-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Pelną iki mokesčių29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Pelno mokesčiai-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Grynasis pelnas21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Amortizacija214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Palūkanų pajamos-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
Palūkanų išlaidos724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Pelno mokesčiai7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Grynasis pelnas29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Planuojamas balansas

FAST Užsieninės paslaugos: Planuojamas balansas
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
TURTAS
Ilgalaikis turtas
/ Sutaupoma tikrinimas26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Gautinos516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Inventorius57,000177,000417,000774,0001,251,000
Kitas trumpalaikis turtas25,00025,00025,00025,00025,000
Trumpalaikis turtas iš viso27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Ilgalaikis turtas
Kaina57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd depr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Grynasis ilgalaikis turtas56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
TURTAS IŠ VISO84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
TURTAS IR NUOSAVAS KAPITALAS
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai50,00050,00050,00050,00050,000
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Įsipareigojimai iš viso20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Teisingumas
Paprastųjų akcijų4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Papildoma apmokėto kapitalo42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Nuosavo kapitalo iš viso63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavyb84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Planuojamo pinigų srauto

FAST Užsieninės paslaugos: Planuojamo pinigų srauto
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VEIKLA
Grynasis pelnas12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Pataisos, grynosios pajamos derinti
Grynieji pinigų srautai iš veiklos:
Pokytis:
Gautinos-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Mokėtinos sumos183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Kitas trumpalaikis turtas-25,000
Amortizacija214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Inventorius-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Kiti įsipareigojimai50,000
Grynieji pinigų srautai ir operacinės veiklos21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
INVESTICINĖ VEIKLA
įranga-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Grynieji pinigų srautai iš investicin ÷ s veiklos-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
FINANSINĖ VEIKLA
LTD Paskolos24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
UAB Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Nuosavo kapitalo įnašų46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Dividendų mok ÷ jimo-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Grynieji pinigų srautai padidėjo laikotarpiui26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Pinigai laikotarpio pradžioje-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Pinigai laikotarpio pabaigoje26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Santrauka