Poveikis: Greitas keltai

Prognozės: Greitas keltai

Poveikis Fast Ferry rinkos

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

Greitasis keltas: Prognozuojamas Rinkos suvestinė
 
 
Rinkos dalisKeleiviaiLaivaiPajamos. @ 12 / asmIšlaidosGrynasis pelnas
10% WO persigėrimo57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO persigėrimo114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO persigėrimo172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

Greitasis keltas: Prognozuojamas PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 
 
 
# Valtys Išplėsti3383170234301
Rinkos dalis1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Pardavimas43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Eksploatavimo išlaidoms-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Bendrasis pelnas19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Amortizacija-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
"G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Palūkanų pajamos22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Palūkanų išlaidos-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Pelną iki mokesčių9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Pelno mokesčiai-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Grynasis pelnas6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Amortizacija852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Palūkanų pajamos-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Palūkanų išlaidos3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Pelno mokesčiai2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Grynasis pelnas12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Planuojamas balansas

Greitasis keltas: Planuojamas balansas
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
TURTAS
Ilgalaikis turtas
/ Sutaupoma tikrinimas1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Gautinos439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Inventorius100,000251,000513,000706,000908,000
Kitas trumpalaikis turtas25,00025,00025,00025,00025,000
Trumpalaikis turtas iš viso1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Ilgalaikis turtas
Kaina100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Grynasis ilgalaikis turtas99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
TURTAS IŠ VISO100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
TURTAS IR NUOSAVAS KAPITALAS
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai50,00050,00050,00050,00050,000
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Įsipareigojimai iš viso89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Teisingumas
Paprastųjų akcijų500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Papildoma apmokėto kapitalo4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Nuosavo kapitalo iš viso11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavyb100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Planuojamo pinigų srauto

Greitasis keltas: Planuojamo pinigų srauto
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VEIKLA
Grynasis pelnas6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Pataisos, grynosios pajamos derinti
Grynieji pinigų srautai iš veiklos:
Pokytis:
Gautinos-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Mokėtinos sumos247,632381,428685,145549,029605,392
Kitas trumpalaikis turtas-25,000----
Amortizacija852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Inventorius-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Kiti įsipareigojimai50,000----
Grynieji pinigų srautai ir operacinės veiklos6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
INVESTICINĖ VEIKLA
įranga-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Grynieji pinigų srautai iš investicin ÷ s veiklos-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
FINANSINĖ VEIKLA
LTD Paskolos99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
UAB Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Nuosavo kapitalo įnašų5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendų mok ÷ jimo-----
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Grynieji pinigų srautai padidėjo laikotarpiui1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Pinigai laikotarpio pradžioje-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Pinigai laikotarpio pabaigoje1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Santrauka