Poveikis: greitas krovinių

Prognozės: Greitas Krovinių

Poveikis Fast krovinių vežimo rinkos

Potencialas metinės grynosios pajamos pagal užimamą rinkos dalį

GREITAS KROVINIŲ: Prognozuojamas Rinkos suvestinė
 
 
Rinkos dalisPajamų dalisLaivaiSP pajamosSP išlaidųSP Grynasis pelnasPelnas / Laivo
1% Akcijų1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Akcijų2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Akcijų3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Akcijų5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Akcijų6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

GREITAS KROVINIŲ: prognozuojama, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 
 
# Valtys Išplėsti3061115213384
Rinkos dalis0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Pardavimas48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Eksploatavimo išlaidoms-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Bendrasis pelnas26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Amortizacija-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
"G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Palūkanų pajamos164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Palūkanų išlaidos-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Pelną iki mokesčių18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Pelno mokesčiai-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Grynasis pelnas12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Amortizacija777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Palūkanų pajamos-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Palūkanų išlaidos2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Pelno mokesčiai5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Grynasis pelnas21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Planuojamas balansas

GREITAS KROVINIŲ: Planuojamas balansas
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
TURTAS
Ilgalaikis turtas
/ Sutaupoma tikrinimas8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Gautinos481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Inventorius91,000185,000348,000643,0001,157,000
Kitas trumpalaikis turtas25,00025,00025,00025,00025,000
Trumpalaikis turtas iš viso8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Ilgalaikis turtas
Kaina91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Grynasis ilgalaikis turtas90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
TURTAS IŠ VISO99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
TURTAS IR NUOSAVAS KAPITALAS
Įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinos sumos220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai50,00050,00050,00050,00050,000
Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Įsipareigojimai iš viso81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Teisingumas
Paprastųjų akcijų500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Papildoma apmokėto kapitalo4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Nuosavo kapitalo iš viso17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavyb99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Planuojamo pinigų srauto

GREITAS KROVINIŲ: Planuojamo pinigų srauto
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
VEIKLA
Grynasis pelnas12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Pataisos, grynosios pajamos derinti
Grynieji pinigų srautai iš veiklos:
Pokytis:
Gautinos-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Mokėtinos sumos220,325232,149417,612789,8111,422,368
Kitas trumpalaikis turtas-25,000----
Amortizacija777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Inventorius-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Kiti įsipareigojimai50,000----
Grynieji pinigų srautai ir operacinės veiklos13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
INVESTICINĖ VEIKLA
įranga-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Grynieji pinigų srautai iš investicin ÷ s veiklos-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FINANSINĖ VEIKLA
LTD Paskolos90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
UAB Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Nuosavo kapitalo įnašų5,000,0003,000,0002,000,000--
Dividendų mok ÷ jimo-----
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Grynieji pinigų srautai padidėjo laikotarpiui8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Pinigai laikotarpio pradžioje-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Pinigai laikotarpio pabaigoje8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Santrauka